V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ (іноземними мовами)

12 квітня 2018 року в Житомирському державному технологічному університеті відбудеться V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрів, аспірантів «Актуальні напрями досліджень молодих учених в іншомовному просторі». Робочі мови конференції – англійська, німецька, французька. Деталі проведення конференції представлені в інформаційному повідомленні.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра іноземних мов

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЖИТОМИРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ С.П. КОРОЛЬОВА

ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів «Актуальні напрями досліджень молодих учених в іншомовному просторі», яка відбудеться 12 квітня 2018 року в Житомирському державному технологічному університеті. Робочі мови конференції – англійська, німецька, французька.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ (секції):

 1. Сучасні дослідження в галузі інженерно-технічних наук.
 2. Сучасні дослідження в галузі інформаційно-комп’ютерних технологій.
 3. Сучасні дослідження в сфері економічних наук.
 4. Сучасні дослідження в сфері гуманітарних наук.
 5. Сучасні дослідження в галузі медичних наук.

Конференція відбудеться за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська 103. Реєстрація учасників конференції – 12 квітня 2018 р. з 09.00 до 10.00 у фойє університету. Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу секцій. За матеріалами роботи конференції буде видано електронну збірку тез, яку буде розміщено на WEB-ресурсах ЖДТУ.

Просимо Вас для участі в конференції надати в оргкомітет до 2 квітня 2018 р.:

 1. Заявку на участь.
 2. Тези доповідей, оформлені відповідно до наведених нижче вимог.

У темі листа необхідно вказати номер обраної секції та прізвище першого автора (Наприклад: секція 1, Іванов І.І.). У назві файлу слід вказати прізвище першого автора тез та номер обраної секції (1_Іванов_тези, Іванов_заявка). В листі вкажіть назву конференції.

Електронний варіант тез доповіді, заявки учасників просимо надсилати електронною поштою на адресу kimzstu@gmail.com. Телефон для довідок: 068-218-31-92 – зав. каф. іноземних мов доц. Могельницька Людмила Францівна, 097-989-89-29 – відповідальний секретар Мельниченко Ірина Сергіївна, (0412) 22-89-14 – кафедра іноземних мов.

Новини про роботу конференції, електронну версію збірки тез доповідей буде розміщено на сайті ЖДТУ.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези повинні бути у співавторстві з науковим керівником та викладачем іноземної мови.

 1. Текст повинен бути набраний у редакторі WORD формату А4, гарнітура Times New Roman, розмір 14, інтервал 1, абзацний відступ – 1,25. Обсяг – 1- 4 повні сторінки.
 2. Поля сторінок – 2 см з усіх боків.
 3. Розміщення:

1-й рядок: Індекс УДК (у лівому верхньому кутку перед відомостями про авторів).

2-й рядок: ПІБ автора/авторів, вчений ступінь, вчене звання / категорія, звання (жирний курсив) (вирівнювання – праворуч);

3-й рядок: повна назва організації (курсивом) (вирівнювання – праворуч).

Через один рядок відступу подається назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт – жирний, великі літери).

 1. Через один рядок відступу друкуються тези доповіді.
 2. Посилання в тексті оформлюються таким чином: [12, с. 75], [4, с. 23; 7, с. 19].
 3. Необхідно диференціювати дефіс (-) і тире (–).
 4. Список літератури оформляється згідно вимог державного стандарту.

Зразок

UDC 612.914

 1. Kulikova, Master student
 2. Yumashev, PhD in Eng., Prof., research advisor
 3. L. Mohelnytska, PhD in , As. Prof., language advisor

Zhytomyr State Technological University

 

Influence of Vibration on Surface Roughness in Finish Turning

The aim of this study was to investigate the effect of vibrations on surface roughness in finish turning. The graphic of cutting speed, roughness, frequency and amplitude dependence was built. On the basis of this research the data from different material were received.

REFERENCES

 1. Мельничук П.П. Вплив точності розташування формоутворюючих елементів торцевої фрези на процес різання / П.П. Мельничук, В.Ю. Лоєв, О.В. Головатенко // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2007. – № 1 (40). – С. 139 – 146.
 2. EvansV. Cognitive Linguistics. An Introduction / V.Evans, M. Green. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. – 830 p.

 Відповідальність за зміст тез несуть автори.

Увага! При підготовці тез оргкомітет переконливо просить дотримуватись вимог до їх оформлення та надсилати матеріали в установлений термін.

 

Заявка на участь у конференції  (іноземною мовою)

ПІБ учасника____________________________________________________

Навчальний заклад (повна назва) ____________________________________

Факультет_______________________________________________________

Курс____________________________________________________________

Напрям роботи конференції (секція)__________________________________

Тема доповіді_____________________________________________________

Телефон__________________________________________________________

E-mail ____________________________________________________________

ПІБ наукового керівника____________________________________________

Науковий ступінь, учене звання_____________________________________

Посада__________________________________________________________

Місце роботи (навчальний заклад (повна назва), кафедра)________________

Форма участі        очна □         заочна □

Усі витрати (проїзд, проживання (готель), харчування) за рахунок учасників конференції.

З повагою, оргкомітет конференції

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *